31

Aug '17

DHZ Šambron

TAAK Odškodňovacia spoločnosť s.r.o. podporuje mladých dobrovoľníkov.

My v spoločnosti TAAK Odškodňovacia spoločnosť s.r.o. si nesmierne vážime každú iniciatívu, ktorá má za následok zvýšenie občianskeho povedomia o ľudskom zdraví, bezpečnosti a ochrane majetku. Je nám sympatická práca všetkých zaangažovaných jedincov a pre ... (VIAC)


17

Jan '15

Krátky príbeh o spoločnosti TAAK odškodňovacia spolo

Portfólio spoločnosti TAAK odškodňovacia spoločnosť

TAAK Odškodňovacia spoločnosť vám garantuje maximálnu profesionalitu, transparentnosť, efektivitu a odbornosť. ... (VIAC)Partneri