Priechody pre chodcov - kto a kedy má prednosť ?

Večné kolízie na priechodoch pre chodcov len kvôli nevedomosti.

 

Priechod pre chodcov je často krízovým miestom, vzhľadom na to, že si vyžaduje spoluprácu ako vodičov, tak peších. Kto si už zažil situáciu z jednej či druhej pozície vie, že nie vždy je tá druhá strana práve najohľaduplnejšia. Avšak osobné názory bokom, povinnosti má na priechode ako chodec, tak vodič a iba ich dôsledným dodržiavaním (za spoluúčasti zdravého rozumu) dokážeme predísť kolíziám a strate nervov.

 

Povinnosti chodcov

 

O povinnostiach chodcov na priechode hovorí predovšetkým § 53 Zákona o cestnej premávke. Ten tvrdí, že chodec je povinný pri prechádzaní cez cestu použiť priechod, podchod alebo nadchod. Na priechode má prechádzať vpravo a v skupinkách, nie jednotlivo. Nesmie naň však vstúpiť, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. O tom, či je bezpečné cez cestu prejsť, sa musí uistiť pred vstupom na vozovku/priechod pre chodcov.

 

Mimo priechodu pre chodcov smú chodci na vozovku vstúpiť len kolmo na jej os a len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy. Chodci pri tom nesmú prekonávať zábradlia ani ďalšie prekážky.

 

Povinnosti vodičov

 

Povinnosti vodičov upravuje predovšetkým paragraf § 4 Zákona o cestnej premávke, ktorý tvrdí, že vodič je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, a je povinný dať prednosť chodcom, ktorí vstúpili na vozovku a prechádzajú cez priechod pre chodcov, pritom ich nesmie ohroziť, to však neplatí pre vodiča električky.

 

Tento paragraf ďalej hovorí, že vodič nesmie ohroziť prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky.

 

Aká je ale prax ?

 

V praxi je najrozumnejšie uplatňovať pravidlo vzájomnej tolerancie a zdravého rozumu. Vodiči by teda mali v blízkosti priechodu pre chodcov zvýšiť pozornosť a spomaliť. To nemusí znamenať len dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti, ale aj jej prípadne zníženie. Ak vodič zaregistruje chodca pri priechode pre chodcov, mal by počítať s možnosťou, že ten na ňu vstúpi (aj neočakávane), čo sa môže stať najmä v prípadoch zhoršenej viditeľnosti vozidiel.

 

Chodec zasa musí dôsledne dodržiavať zásadu, že ak je vozidlo príliš blízko, prípadne ide príliš rýchlo, na vozovku nesmie vstupovať ani na priechode. Ešte pred vstupom na samotný priechod pre chodcov sa musí uistiť o bezpečnosti situácie. V prípadnom "súboji" s autom je o smutnom víťazovi rozhodnuté už vopred.

 

Je veľmi dôležité brať do úvahy poveternostné podmienky. Mokrá či zasnežená vozovka predlžujú brzdnú dráhu vozidla, preto ako vodič tak chodec musia byť obzvlášť obozretní. Rovnako za zníženej viditeľnosti (či už vplyvom počasia, alebo v noci) je nutné dávať pozor, na škodu nie sú ani reflexné prvky, ktoré vodiča o prítomnosti chodca upozornia včas.

 

Na blogu TAAK Odškodňovacej spoločnosti sa dozviete ďalšie užitočné informácie týkajúce sa cestnej premávky.

 


Autor článku: externý redaktor pre NEOWEB STUDIO

 Partneri