Čo hrozí za šoférovanie bez vodičského preukazu?

Nie ste vôbec držiteľom, bol vám odobratý, alebo ste si ho len zabudli ?

Vodičský preukaz nie je iba malá, bezvýznamná kartička. Ide o oficiálnu a verejnú listinu, ktorá oprávňuje držiteľa viesť motorové vozidlo. Je vydávaný policajným zborom po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky v autoškole. V takomto prípade neexistuje žiadne "ale", "možno" a "čo ak". Tieto pravidlá sú dané jednoznačne, čierne na bielom.

 

 

Aj napriek tomu sa v médiách, alebo dokonca aj osobne, často stretneme s prípadom, že za volantom je zadržaný človek, ktorý oprávnenie nemá. Aké postihy hrozia za jazdu bez vodičského preukazu?

 

Ak vodič vôbec nie je držiteľom vodičškého oprávnenia

 

Vyskytnú sa aj prípady, kedy za volantom sedí človek, ktorý bránou autoškoly v živote neprešiel. Nemá vodičské oprávnenie, no aj napriek tomu šoféruje.

 

V takomto prípade dotyčnému hrozí pokuta od 300 do 1300 eur, rovnako aj zákaz činnosti od jedného až do piatich rokov.

 

Týka sa to nielen ľudí, ktorí vodičské oprávnenie vôbec nemajú, ale aj tých, ktorí šoférujú vozidlo spadajúce do inej kategórie, než akú šoférovať smú.

 

Ak bol vodičovi vodičský preukaz odobratý

 

V prípade, že vodičovi bolo vodičské oprávnenie zadržané, môže od policajta dostať potvrdenie o ďalšej jazde s vozidlom, v trvaní najviac 15 dní. Po danej lehote (prípadne ak nebola vôbec stanovená) nesmie šoférovať, až kým nedostane vodičák naspäť.

 

Ak tak urobí, opäť mu hrozí pokuta od 300 do 1300 eur, rovnako tiež zákaz činnosti od jedného do piatich rokov.

 

V prípade, že dôjde k opakovanému porušeniu, vodič môže byť obvinený z trestného činu marenia úradného rozhodnutia a môže skončiť vo väzení.

 

Ak si vodič vodičský preukaz zabudol

 

V tomto prípade sú sadzby podstatne nižšie. Netýkajú sa len vodičského oprávnenia, ale všetkých dokladov, potrebných pri jazde v motorovom vozidle. To znamená osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla, doklad o povinnom zmluvnom poistení a doklad o vykonaní technickej kontroly. V prípade, že osobitný predpis ukladá povinnosť mať pri sebe aj ďalšie doklady, musí sa vodič preukázať aj týmito.

 

Ak si teda doklad zabudnete doma a šoférujete bez vodičského preukazu, hrozí vám bloková pokuta 30 eur.

 

V každom prípade si však pamätajte, že motorové vozidlo sa v nesprávnych rukách stáva zbraňou. Preto by za volant nemal sadať nikto, kto na to nemá vydané platné vodičské oprávnenie.

 

 

 

Na blogu TAAK Odškodňovacej spoločnosti sa dozviete ďalšie užitočné informácie týkajúce sa cestnej premávky ale aj povinností účastníkov cestnej premávky.

 


Autor článku: externý redaktor pre NEOWEB STUDIOPartneri