Ako postupovať pri dopravnej nehode? I. časť

Krátky popis toho, ako sa zachovať pri dopravnej nehode.

Dopravnú nehodu na vlastnej koži nechce zažiť nikto. Keď už však k tomuto nešťastiu dôjde, vždy je dobré vedieť, ako v krízovej situácii postupovať. Aj keď sa líši nehoda od nehody, existujú isté štandardizované postupy, ktorými je ideálne sa riadiť – za účelom zabezpečenia miesta nehody a ochrany zdravia. Znie to ako klišé, no v prvom rade si je potrebné zachovať chladnú hlavu – čo je, prirodzene, v danom momente nesmierne ťažké, človek by však mal vyvinúť snahu zachovať si aspoň akú-takú rozvahu. Dopravné nehody sú totižto často charakteristické tým, že každá sekunda je vzácna. Poďme si teda povedať, čo robiť, keď sa človeku prihodí dopravná nehoda.


V prvom rade, je potrebné zabrániť tomu, aby došlo k zraneniu ďalších účastníkov dopravnej premávky, resp. k eskalácii už vzniknutého incidentu. Vodič by teda mal zapnúť výstražné svetlá, zatiahnuť ručnú brzdu (nič neponechať na náhodu), nasadiť si reflexnú vestu a umiestniť homologizovaný výstražný trojuholník tak, aby bol dobre viditeľný – najmenej 50 metrov za vozidlom, na rýchlostnej ceste a diaľnici najmenej 100 metrov za vozidlom. V obci, ak to je vynútené okolnosťami, môže byť táto vzdialenosť kratšia. Do miesta nehody sa snažíme nezasahovať, jedine ak by nečinnosť mala ohroziť zdravie ostatných účastníkov premávky.


Zabezpečili sme teda miesto nehody, čo ďalej? Je nevyhnutné skontrolovať, či je niekto zranený, ak áno, bezodkladne poskytujeme prvú pomoc a zároveň kontaktujeme okamžitú záchrannú službu na čísle 112 – podrobne opíšeme lokalitu, v ktorej sa dopravná nehoda stala, opíšeme v akom stave sa nachádzajú zranení – ďalej postupujeme podľa pokynov operátora. Dopravné nehody sú nesmierne stresujúce situácie, práve v týchto okamihoch je však potrebný racionálny prístup, nech minimalizujeme akékoľvek ujmy na zdraví.

POKRAČOVANIE V DRUHEJ ČASTI ČLÁNKU

 

 

Publikované: TAAK Odškodňovacia spoločnosť s.r.o.

Autor článku: NEOWEB STUDIOPartneri