Ako postupovať pri dopravnej nehode? II. časť

Pokračovanie článku o tom, ako sa správne zachovať pri dopravnej nehode

Nestihli ste si prečítať prvú časť článku? Nájdete ho tu.


Volať políciu je nutné v prípadoch keď: nie je známy vinník nehody (nezastavil, unikol z miesta činu), účastníci nehody sa nevedia dohodnúť na zavinení škody, resp. okolnostiach nehody, zúčastnený vodič je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, pri nehode došlo k zraneniu alebo úmrtiu osoby, došlo k poškodeniu majetku tretej osoby, prípadne vzniknutá hmotná škoda presiahla čiastku 3 990€. 


Ak je zabezpečená plynulosť a bezpečnosť premávky, zranení sú zaistení a nikto nie je v bezprostrednom ohrození života, čo najrýchlejšie oboznámte svoju poisťovňu o dopravnej nehode. Postupujte v súlade s pokynmi pracovníka vašej poistnej spoločnosti. Mnoho z nich ponúka aj možnosť zabezpečenia náhradného vozidla, ktorú môžete využiť v prípade, ak potrebujete bezodkladne pokračovať v ceste, resp. sa nemáte ako dostať z miesta nehody.


Dopravné nehody si vyžadujú dokumentáciu priebehu a miesta incidentu. Účastníci nehody sú povinní spoločne a pravdivo vyplniť správu o nehode, paličkovým písmom a čitateľne. Ak je vinníkom druhý vodič, požadujte od neho identifikačný doklad a doklad o PZP, z ktorých si opíšte meno, priezvisko a bydlisko vodiča, typ a EŽ vozidla, kontaktné údaje poisťovne, v ktorej je vodič poistený a číslo poistnej zmluvy. Všetci účastníci musia Správu o nehode podpísať, originál si necháva vinník, ktorý nahlasuje poistnú udalosť, kópiu obdrží poškodený. Vyhotovte taktiež čo najdôkladnejšie fotografie miesta nehody a dôležitých skutočností. Nezabudnite si taktiež poznačiť kontaktné údaje svedkov nehody, ich svedectvá vám môžu prísť vhod. 


V prípade, že sa Vám stala dopravná nehoda a boli ste zranený, prípadne máte škodu na majetku a potrebujete našu pomoc, neváhajte nás kontaktovať!

 

Publikované: TAAK Odškodňovacia spoločnosť s.r.o.

Autor článku: NEOWEB STUDIOPartneri