Etický kódex

Naši obchodní zástupcovia dodržiavajú všeobecne platné etické normy.

 

TAAK Odškodňovacia spoločnosť s.r.o. a jej obchodní zástupcovia sa riadia predovšetkým týmito zásadami:

 

  • S klientmi a všetkými spolupracovníkmi TAAK Odškodňovacia spoločnosť s.r.o., konajú vždy s úctou, profesionálne, čestne a v dobrej viere.
  • Pri rokovaní s klientom sa predstavujú vždy celým menom a uvádzajú názov spoločnosti TAAK Odškodňovacia spoločnosť s.r.o.
  • Každému klientovi venujú rovnakú starostlivosť na vysokej úrovni.
  • Klientovi radia vždy v jeho najlepšom záujme.
  • Vždy poskytujú klientom a svojim spolupracovníkom pravdivé, úplné a nezavádzajúce informácie.
  • Dodržujú zásady poctivej konkurencie medzi obchodnými zástupcami TAAK Odškodňovacej spoločnosti s.r.o..
  • Nikdy nezneužijú osobné údaje klientov a svojich spolupracovníkov na iné účely ako je práca pre TAAK Odškodňovacia spoločnosť s.r.o..

 

Partneri