Naša činnosť

Našim klientom pomáhame v nasledujúcich situáciách.

 • Pomáhame účastníkom dopravnej nehody poškodeným na zdraví pri dopravnej nehode – vodič, spolujazdec, cestujúci, cyklista, chodec.
 • Pomáhame účastníkom pracovných úrazov alebo poškodeným s trvalými následkami po pracovnom úraze.
 • Pomáhame pozostalým, ktorí prišli o svojich blízkych pri dopravnej nehode.
 • Pomáhame aj niekoľko rokov po tom, čo sa nehoda stala.
 • Pomáhame aj v prípade, keď páchateľ ušiel z miesta činu, prípadne je páchateľ neznámy.
 • Poskytujeme pomoc poškodeným pri pracovných úrazoch.
 • Poskytujeme pomoc aj vinníkom dopravných nehôd.

 

 

 

Ponuka služieb

Našim klientom poskytujeme profesionálne služby podľa ich záujmu.

 • Vypracovanie bezplatnej analýzy odškodnenia.
 • Efektívne (mimosúdne) uplatnenie nárokov u poisťovateľa.
 • Priame (mimosúdne) zastupovanie pred poisťovateľom.
 • Posúdenie už uplatnených nárokov na odškodnenie (aj vyplatených).
 • Kontrolu a prípadnú korekciu rozhodnutia poisťovateľa o odškodnení.
 • V prípade potreby – zabezpečenie právneho zastúpenia (naša právna kancelária).

Partneri